Najboljše zdravilo je tisto, ki preprečuje, ne tisto, ki zdravi“.

Jose Marti

V okviru modula Jaz in svet smo za dijake 2. letnika v četrtek, 24. 2. 2022, organizirali predavanje Varnost in mladi.

Predavatelj Janez Pravdič je s strokovnega vidika in na osnovi bogatih  delovnih izkušenj (32 let je bil zaposlen kot kriminalist pri Policiji) spregovoril o tem, kako lahko vsakdo, kot aktiven posameznik, prispeva k uspešnemu prepoznavanju nasilja kot tudi o tem, kako preprečiti oz. se ustrezno odzvati v primeru nasilja.

Cilj predavanja je bil:

  • osveščanje mladostnikov o spoštovanju pravic, ki nam jih zagotavlja Ustava RS;
  • seznanitev mladostnikov s pravili obnašanja do soljudi, pomenom prijateljskih vezi, ki so pomembni v primeru kakršnih koli nesreč ali dogodkov in pomenom sodelovanja s policijo;
  • osveščati o posledicah nepravilnega obnašanja do soljudi;
  • spodbujati k spoštovanju tuje lastnine in samozaščitnem obnašanju pred krajo, poleg tega pa mladostnike spodbujati, da ukrepajo, v kolikor so priča takim dogodkom;
  • osveščati mladostnike o varnostnem vidiku povezanim s pojavom prepovedanih drog v družbi;
  • vplivati na zmanjšanje števila primerov nasilnega vedenja med mladostniki;
  • vplivati na zmanjšanje števila kriminalnih dejanj, ki jih storijo mladostniki.
Skip to content