Obvestilo Delavnica za dijake 2. letnikov AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO ZA MLADE

Delavnica za dijake 2. letnikov

AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO ZA MLADE

 

Datum: četrtek, 22. 11. 2018

Kratek opis:

Dijaki se seznanijo s pomenom participacije mladih in aktivnega državljanstva, z institucijami EU, predvsem tistim, ki zadevajo  mlade, s temami in pomenom socialne vključenosti mladih.

Dijakom se bo predstavil postopek sprejemanja odločitev preko neformalnega učenja in metode strukturiranega dialoga.

Na delavnicah bodo dijaki razmišljali o možnostih soodločanja mladih pri sprejemanju skupnih odločitev.

Izvajalci:

Mladinski svet Slovenije

Razpored:

Razred

Ura

Čas

 Učilnica

G2a

6, 7

12.10 do 13.45

C-22

G2b

4, 5

10.30 do 12.05

C-22

G2c

3, 4

9.40 do 11.15

C-35

G2d

2, 3

8.50 do 10.25

C-22

 

Zamenjava učilnic:

  1. uro ima G4a v C-26
  2. uro ima G1b v C-23
  3. uro ima G2d v C-34
  4. uro ima G2d v C-34
  5. uro ima G2b v C-23
  6. uro ima G3b v C-23

 

 

Pripravila                                                                                                                                                            Ravnateljica

Davorka Polić Jošt                                                                                                                                            Irena Posavec

Nazaj