V programu Erazmus+, ki je namenjen izmenjavi učiteljev in spremljanju dela šol v tujini, smo od 7.- 10. maja 2024 v Splitu sodelovali  ravnatelj Arnold Ledl ter profesorici strokovnih gradbenih predmetov Klavdija Kopše Kaljun in Meta Petriček. Najprej smo se srečali z našo koordinatorico Ano Topić in ravnateljico Srednje šole za grafiko, dizajn in trajnostno gradnjo Selo Tecilazić. Predstavili sta nam organizacijo, programe, predmetnike, projekte in urnik našega obiska. Nato smo odšli na ogled šole in praktičnega pouka v šolske delavnice, kjer smo videli, kako poteka praktični pouk keramičarjev in suhomontažerjev. Seznanili smo se s triletnimi programi gradbenih poklicev. Nato smo si ogledali praktični pouk smeri oblikovanje notranje opreme, kjer so izdelovali predmete iz emajlirane kovine, keramike in stekla ter delavnico unikatnega pohištva. V razredu za pouk projektiranja so nas navdušile lepo izdelane makete interierjev, nekatere tudi s pomočjo 3D tiskalnika. Po kosilu smo prisostvovali uri risanja na računalnik, kjer so dijaki programa tehnika trajnostne gradnje v programu AutoCad preračunavali in izrisovali sončno elektrarno na strehi, profesorica nam je predstavila tudi poklic in predmetnik. Zadnja ura prvega dne ura je bila pri konstrukcijah in materialih, kjer so dijakinje smeri oblikovanje notranje arhitekture spoznavale zeleno streho. Naslednji dan smo se na hribu Marjan udeležili delavnice izdelave suhozida, kjer so dijaki spoznali zgodovino in dobrobiti suhozida, tehnologijo zidanja pa so po razlagi preizkusili tudi sami. Druga skupina je merila temperature in vlažnost na različnih delih suhozida ter izračunavala volumen kamenja, potrebnega za 10 metrov takega zidu. Ko smo se vrnili na šolo, smo pri uri konstrukcij in materialov za dijake oblikovalce interierja, poslušali najprej predstavitev tega programa in z dijaki pogledali njihove načrte. Nato smo se odpravili še v delavnico unikatnega pohištva, kjer so dijaki izdelovali makete uličnega pohištva. Koordinatorica se je na našo željo dogovorila za sestanek še na šoli za gradbene in arhitektonske tehnike, kjer so nas sprejeli in razložili svoje programe, ki so primerljivi z našimi in bi bilo sodelovanje z njimi za nas in naše dijake zelo zanimivo. Po tem sestanku smo imeli zaključno evalvacijo na šoli gostiteljici, kjer smo se ob podpisovanju potrdil strinjali, da je bil naš obisk zelo lepo pripravljen in izpeljan, veliko zanimivega in vzpodbudnega smo videli in spoznali, marsikaj bomo lahko tudi »presenčili« v naše delo. Hvaležni smo vsem predanim profesoricam in profesorjem, ki so nas v teh dveh dneh prijazno in izčrpno vodile po lepi in urejeni šoli in nam razlagale o vsem, kar nas je zanimalo, tako da smo dobili vpogled v šolski sistem ter veliko spodbud in idej za naše nadaljnje delo.

 

Skip to content