Interaktivna delavnica INOVATIVNOST IN USTVARJALNOST ZA MLADE

V podjetju Štore Steel so za dijake Šolskega centra Celje letos že sedmič pripravili brezplačno tridnevno interaktivno delavnico Ustvarjalnost in inovativnost za mlade, ki je 20., 21. in 22. januarja potekala v Izobraževalnem centru Štore. Udeležili so se je tudi trije dijaki 3. letnika Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja: Filip Bezovnik in Nikolaj Lončarevič iz G-3. a razreda in Aleksandra Lubej iz G-3. b razreda. Mladi so si z navdušenjem ogledali proizvodnjo v jeklarni in valjarni, z zanimanjem so spremljali uvodno predavanje, potem pa so se pod mentorskim vodstvom dr. Mihe Kovačiča lotili reševanja konkretnih problemov podjetja Štore Steel. Spoznali so, kako se je v skupini potrebno prilagoditi ostalim, kako pomembni sta dobro sodelovanje in timsko delo, da se lahko v življenju lotijo tudi zelo zahtevnih, na prvi pogled nerešljivih nalog, da sta za uspeh poleg znanja in ustvarjalnosti potrebni trdo delo in vztrajnost, da pri reševanju problemov naletimo na številne ovire, ki jih je treba premagati, ali pa moramo iskati nove poti do rešitve, da se ob napakah lahko veliko naučimo … Ponosni so bili ob spoznanju, da lahko v šoli pridobljeno znanje koristno uporabijo v praksi. Delo je potekalo v ustvarjalnem in sproščenem vzdušju. Mentor je pohvalil njihovo prizadevnost in odgovornost, dijaki pa njuno široko znanje, odlično razlago in pripravljenost pomagati v vsakem trenutku. V relativno kratkem času so se naučili veliko novega, uporabnega za življenje, spoznali nekatere nove programe, pa tudi nove vidike uporabnosti že znanih programov. Ugotovili so, da je v življenju zelo pomembno nenehno učenje oziroma izpopolnjevanje. Predstavnikom Izobraževalnega centra Štore in podjetja Štore Steel, še posebej mentorju, se v imenu Šolskega centra Celje ter v imenu naših dijakov, udeležencev interaktivne delavnice Inovativnost in ustvarjalnost za mlade, iskreno zahvaljujemo za dragocene izkušnje in odlično popotnico za življenje. Nekaj utrinkov si lahko ogledate na tej povezavi

Davorka Polić Jošt

Nazaj