Uvodni nagovor na prireditvi ob dnevu samostojnosti in enotnosti, dnevu solidarnosti in ob zaključku leta 2020.

Kaj pomeni samostojnost? V Slovarju slovenskega knjižnega jezika ima ta beseda dva pomena:

  1. stanje, ko kdo dela, ravna po lastni presoji, brez vpliva, spodbude drugega; dejstvo, da kaj vsebuje, izraža tako presojo in 2. stanje, pri katerem ni gospodarske, politične vezanosti na drugega. Pred 30 leti smo se Slovenke in Slovenci odločno in samozavestno podali na pot samostojnosti in neodvisnosti. 

Prebivalstvo ozemlja današnje Slovenije je v preteklosti živelo v različnih državah, zato je bila želja po samostojni državi še toliko močnejša. Tako smo se najprej decembra 1990 na plebiscitu izrekli za samostojno in neodvisno Slovenijo in jo 25. junija 1991 tudi razglasili.

Za Slovence je torej 26. december eden najpomembnejših dni novejše zgodovine. Na ta dan leta 1990 je namreč želja po osamosvojitvi postala tudi uradna.

Osamosvojitev je za prebivalce ozemlja RS pomenila, da lahko o svojem skupnem življenju odločajo samostojno in enotno. Toda ob tem si ne smemo delati utvar, da bomo o vseh stvareh vsi mislili podobno. Vsak od nas ima namreč svoje vrednote, poglede na svet, interese in svoj življenjski slog. Pomembno pa je iskati sozvočje z drugimi in drugačnimi v skupnem – istem prostoru. Se te drugačnosti zavedati in to drugačnost tudi spoštovati. V še tako mavrični družbi pa je pomembno spodbujati sožitje različnih kultur, občutka skupnosti in strpnosti, spoštovanja in razumevanja drug drugega. In se zavedati te lepote sobivanja. To je tista drobna »nit« v družbi, ki iz nas namesto mimo bežečih osebkov ustvarja ljudi, prijatelje in sodelavce. Čeprav je v tem trenutku težko govoriti o sobivanju v pravem pomenu besede, saj smo se znašli v zelo negotovem in nezavidljivem položaju. In to prav zdaj, ob bližajočih se božično-novoletnih praznikih, ko bi se morala naša srca še bolj povezati in dotakniti drug drugega, pa vendar …  Verjamem, da je tale virus za vse nas tudi neka preizkušnja, kako človeški, strpni in solidarni znamo biti, kako v teh kriznih časih zdržati, si pomagati in prisluhniti drug drugemu. In naj vas v praznične dni, ki so pred mani, pospremim z mislijo slovenske pesnice Svetlane Makarovič:

V srebrnem ivju bakle plapolajo,

božični sel prinaša sporočilo,

da že minevajo najhujši časi,

da se bo vse na bolje obrnilo.

Dobrota bo premagala sovraštvo,

ljubezen v srcih bo pregnala mraz,

zato praznujmo v miru, sestre, bratje,
zaupajmo v srečnejši novi čas.

 

/ Nina Markovič Korent/

 

Celotno prireditev si lahko ogledate na povezavi

Dan samostojnosti in enotnosti 2020

Skip to content